صنایع ترکیه

بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ١۶٪ کل صنایع ترکیه را شامل می شود. صنعت نساجی و پوشاک ترکیه، یکی از صنایع مهم به شمار می آید که حتی این کشور را به یکی از صادر کنندگان برتر جهان تبدیل کرده بطوریکه مقام اول پوشاک مردانه جهان را در اختیار دارد. محصولات نساجی این کشور …

صنایع ترکیه خواندن بیشتر & raquo؛

تاریخچه ترکیه

ترکیه کنونی در دوران باستان تحت حکومت دولت شهرهای متعددی قرارداشت که این دولتها توسط کوروش هخامنشی منقرض و به سلطه هخامنشیان درآمد. سپس با یورش اسکندر آسیای کوچک به دست سلوکیان افتاد و پس از آن رومیان جای آنها را گرفتند. امپراطوری روم به دلیل وسعت زیاد دچار مشکل شد و روم شرقی ( …

تاریخچه ترکیه خواندن بیشتر & raquo؛