23 اپریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان

در روز 23 اپریل روز حاکمیت ملی و روز کودک در ترکیه، هرساله مراسم عروسی و جشنواره های کودکان در سراسرکشور برگزار میشود. در این روز کودکان در پارلمان ترکیه مینشینند و کرسی میکنند و برای یک روزبصورت نمادین کشور را اداره میکنند.

این روز در کشور ترکیه تعطیل رسمی و عمومی است و مدارس و اکثر شرکتها تعطیل میباشد.

در این روز مردم چه میکنند؟

بسیاری از مردم ترکیه در این روز، با حضور در مراسم محلی و یادبود اثار مصطفی کمال اتاتورک،بنیانگذارجمهوری ترکیه، اولین جلسه مجمع ملی بزرگ (پارلمان ترکیه)که در تاریخ 23 اپریل 1920 برگزار شد را گرامی میدارند.

بزرگترین مراسم در انکارا برگزار میشود، زیرا اتاتورک جمهوری ترکیه را به کودکان اختصاص داده است و دانش اموزان ترکیه در این روز کرسی های پارلمان را در اختیار میگیرند و بصورت نمادین کشور را اداره میکنند. انها رییس جمهوری را انتخاب میکنند که پس از ان کشور را در تلویریون ملی اداره میکند. این جشنواره ها در سراسر کشور برگزار میشود.

روز حاکمیت ملی و روز کودک در ترکیه تعطیل رسمی ایت. دفاتر دولتی، مدارس و اکثر شرکت ها در این روز تعطبل میباشند. مسیرهای عمومی حمل و نقل نیزبه دلیل برگزاری مراسم و جشنواره ها و اجرای انها در خیابان، ممکن است تغییر کند.

پیشینه اولین جلسه مجمع ملی ترکیه در 23 اپریل 1920 در زمان جنگ استقلال ترکیه(1923-1919) برگزار شد. اتاتورک بعد از شکست امپراطوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول، درجهت ایجاد یک دولت جدید، اقدامات مهمی انجام داد و گام بزرگی برداشت. و جمهوری ترکیه را به کودکان ترکیه اختصاص داد.ترکیه این روز را رسما جشن گرفت و تا سال 1934 این رویداد را به عنوان هفته کودک جشن میگرفتند. پس از ان دولت ترکیه در سال 1935، دو رویداد حاکمیت ملی و روزکودک را به یکدیگر متصل کرد روز 23 اپریل به عنوان روز حاکمیت ملی و روز کودک در تاریخ این کشور به ثبت رسید. رادیو و تلویزیون ترکیه مسیول برگزاری جشنواره های بین المللی کودکان است که در طول هفته از 23 اپریل برگزار میشود.