انواع مجوز اقامت در ترکیه

 • در ماده ٣٠ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملل، برخی از انواع اجازه اقامت ترکیه به شرح زیر می باشد :
 • اجازه اقامت کوتاه مدت
 • اجاز اقامت خانوادگی
 • اجازه اقامت دانشجویی
 • اجازه اقامت بلند مدت و کسب شهروندی ترکیه
 • انواع اجازه اقامت کوتاه مدت در ترکیه

در ماده ٣١ الی ٣٣ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملل، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است. اقامت کوتاه مدت معمولا اقامتی یک ساله است که بر اساس فعالیت های مختلف مانند کار و تحصیل و… صادر می شود. و برای اهدافی که در لیست زیر به آنها اشاره می کنیم، می توان اقامت یکساله ترکیه را دریافت نمود:

 • اقامت برای تحقیقات علمی
 • راه اندازی کسب و کار و برقراری ارتباط تجاری ( اقامت از طریق سرمایه گذاری )
 • اقامت توریستی یا اقامت از طریق اجاره خانه
 • شرکت در برنامه ها و کارگاه های آموزشی در ترکیه
 • اقامت تحصیلی یا شرکت در برنامه های بین المللی که مراکز آموزشی در ترکیه برگزار می کنند.
 • اقامت برای درمان بیماری، به شرط نداشتن بیماری واگیر دار و یا بیماری که برای سلامت عمومی تهدید باشد؛
 • اقامت از طریق یادگیری زبان ترکی
 • شرکت در برنامه های آموزشی، تحقیق، کارورزی یا دوره های تخصصی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی
 • اقامت ترکیه از طریق خرید خانه
 • اقامت ترکیه با ازدواج