پیمانکاری، ساخت و ساز در ترکیه

در بخش ساختمان سازی ترکیه، بیشتر متکی به سرمایه ملی است، از آنجایی که با صدها بخش و گروه شغلی دیگر در ارتباط است، بر روند استخدام و تولید به میزان زیادی تاثیر دارد.این بخش که در عرصه ملی و بین المللی از تجربیات فراوان و پتانسیل بالایی برخوردار است با ظرفیت پوشش دادن نزدیک به ۲۰۰ بخش فرعی دیگر، یکی از مهمترین و پیشروترین بخشهای اقتصادی ترکیه می باشد. ساختمان سازی در نقش لوکوموتیو اقتصادی ترکیه است.

همچنین از آنجایی که از امکان استخدام بالایی برخوردار است، عنوان بزرگترین بخش جذب کننده را بخود اختصاص داده است. تقریبا تمامی تولیدات بخش ساختمان سازی به عنوان “کالای قابل سرمایه گذاری” ارزیابی می شود. ترکیه در بین نخستین کشورهای جهان در زمینه صادرات خدمات مهندسی و عمرانی قراردارد.همه اینها باعث شده تا ترکیه در شمار کشورهای پیشرو در زمینه صنعت عمران درآید.

در نیمه اول سال ٢٠١٨، فروش ملک به اتباع خارجی ٢٣ درصد افزایش داشته است.

استانبول با فروش ٣٩٩٠ واحد، ٣٣ درصد از سهم فروش را به خود اختصاص داده و در رتبه اول است، پس از استانبول، انتالیا با فروش ٢٨٨٣ واحد در رده دوم سهم فروش قرار دارد.در ابتدای سال ٢٠١٩ بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول راه اندازی میشود که گواه بر درستی مطلب بالاست.