سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی

راز رشد سریع اقتصادی ترکیه چیست؟

کشور ترکیه با ۸۵ میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه و ششمین اقتصاد برتر اروپا می باشد.
مقامات ترکیه بر اساس برنامه بلند مدت در حوزه های اقتصادی، انرژی، سیاست خارجی، سلامت، حمل و نقل و توریسم که آنرا در پارلمان تصویب کردند بر آن هستند که کشور جمهوری ترکیه در سال ٢٠٢٣ جزو ١٠ اقتصاد برتر جهان شود.
سال ٢٠٢٣ میلادی صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه است و مقامات ترکیه با ” چشم انداز ٢٠٢٣ “در نظر دارند به استقبال صدمین سال تاسیس جمهوری در کشورشان بروند.
مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها کشور ترکیه را در سال ٢٠١۵ با ٣٨ نفر میلیاردر پس از روسیه( ۶٢میلیاردر ), آلمان( ۵٣ میلیاردر ) در رده سوم اروپا قرار داد.
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه‌ اش افزوده می‌شود. 
اقتصاد امیدوارکننده ترکیه باعث شده که این کشور به سریعترین رشد اقتصادی در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در طی سالهای ٢٠١١ تا ٢٠١٧ تبدیل گردد و نیز سیزدهمین کشور بزرگ اقتصادی جهان است و رتبه بیستم سرمایه گذاری خارجی را داراست.
همچنین کشور ترکیه رتبه سی و پنجم را در آموزش و پرورش در جهان به خود اختصاص داده است.