اینترنت در ترکیه

درترکیه زمانی که ساختمانها ساخته میشوند، شرکتهایی که خدمات اینترنتی ارائه میدهند، زیرساخت اینترنت را برای آن ساختمان نصب میکنند اکثر ساختمانها (آپارتمانهای مسکونی، اداری، ویلایی) دارای فیبرنوری می باشند.
هرزمان که ساکنین آن ساختمان یا آپارتمان (اگر اتباع خارجی باشند ارائه قرارداد اجاره یا سند ملک خریداری شده الزامی است) درخواست اینترنت داشته باشند درمدت ٢۴ ساعت انشعاب آن برایشان وصل میشود.
پس ازدرخواست، این شرکتها یک مودم بصورت رایگان به مشتری عرضه میکنند که هم با خط تلفن وهم بدون خط تلفن کارمیکند که هیچ محدودیتی درپهنای باند وسرعت وحجم دانلود برای مشتری وجود ندارد. همچنین هیچ هزینه ای بابت مصرف مازاد بصورت مگابایتی یا گیگابایتی ازمشتری دریافت نمیشود.
بطورمثال هزینه اینترنت درترکیه با سرعت Mbps ۵٠ وحجم دانلود نامحدود ماهیانه ٩٠ لیرمیباشد.
اما نکته قابل توجه این است که شما میتوانید روی خط اینترنت بصورت شخصی IP Valid هم داشته باشید.
سوال این است که ایا درایران چنین سرعتی با فیبرنوری وجود دارد؟ وازنظر قیمت با این شرایط وامکانات درایران امکانپذیر هست یا خیر؟