اقتصاد کشاورزی ترکیه

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی ترکیه(چه اقتصاد داخلی و چه تجارت بین الملل) به حساب می آید و این موضوع نشانه ارزش یافتن نام “برند ترکیه” در زمینه صادرات محصولات کشاورزی است.
کشور ترکیه از نظر کشاورزی رتبه هشتم جهانی را دارد.
حدود ٣۶٪ از زمین های این کشور به کشاورزی اختصاص دارد.
آب و هوای متنوع ترکیه در تولید انواع محصولات کشاورزی مخصوصا سبزی و صیفی جات، نقش مهمی دارد.
تولید میوه حدود ٧٨٪ از کل تولید بخش کشاورزی را شامل می شود. ترکیه در صادرات میوه و سبزی بسیار پیشرفته است.
میوه توت فرنگی در صدر صادرات میوه ترکیه قرار دارد. ترکیه در تولید فندق, انجیر, زردآلو و گیلاس در جهان اول، و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است.